โครงสร้างบุคลากร

นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

นางสาวเรณู แสงคำพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าแดง,ตำบลห้วยโป่ง

นายปวริศ แสงเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังโบสถ์,บ่อไทย

นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไผ่,ตำบลท่าด้วง

นางสาวอรพรรณ ทองช่วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังท่าดี

นางสาวชนัฏนันท์ ถิ่นเดิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกองทูล,ตำบลเพชรละคร
(Visited 659 times, 1 visits today)