พัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานในภารกิจองค์กรสตรี

เข้าชม 3 ครั้ง
25/2/25364
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ จัดประชุมสตรีอำเภอหนองไผ่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในภารกิจองค์กรสตรี ดังนี้
1.การเข้าร่วมกิจกรรมในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564
2.การจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2564 โดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองไผ่ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสตรี
3.การดำเนินโครงการที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทอุดหนุน (ให้เปล่า) โดยกำหนดจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์กองทุนเมล็ดพันธุ์และสตรีจิตอาสาผูกผ้าในงานพิธี
(Visited 3 times, 1 visits today)