ประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคกหนองนา”

เข้าชม 9 ครั้ง

@nongphai 2021      

08/01/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดการประชุมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตามโครงการโคกหนองนา โมเดล ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 เพือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2563 และแนวทางการทำงานในเดือนมกราคม 2564 ตามกรอบการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอหนองไผ่  อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 9 times, 1 visits today)