รับพรปีใหม่จากนายอำเภอและปลัดอาวุโส

เข้าชม 10 ครั้ง

@nongphai 2021      

04/01/2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) ร่วมมอบของที่ระลึกและขอรับพรปีใหม่ จากนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ และนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

(Visited 10 times, 1 visits today)