พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 4 ครั้ง

@nongphai 2020

30/12/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอหนองไผ่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ ชั้น 2 (ห้องดั่งใจหวัง)

(Visited 4 times, 1 visits today)