ประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์ลูกจ้างฯ โคกหนองนา โมเดล

เข้าชม 16 ครั้ง

@nongphai 2020

24/11/2563 เวลา 10.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดการประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 16 times, 1 visits today)