มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปีงบประมาณ 2563

เข้าชม 26 ครั้ง

@nongphai 2020

02/11/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองไผ่ โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอหนองไผ่ ดังนี้
เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ โดยนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเป้าหมาย ตาม โครงการเชิดชูเกียรติประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย บ้านเรืองสำราญ หมู่ 12 ต.เพชรละคร/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่องค้า หมู่ 3 ต.ยางงาม/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเพชรละคร/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง นางวิไลวรรณ งามจิตร จากตำบลเพชรละคร/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย นายสมนึก เขียววิจิตร จากตำบลวังท่าดี และครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น นางนิตยา แดงสวัสดิ์ จากบ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ 1 ต.หนองไผ่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่
เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองไผ่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ (ชั้น 2)

(Visited 26 times, 1 visits today)