โคกหนองนา โมเดล

เข้าชม 98 ครั้ง

@nongphai 2020
15/10/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ ออกตรวจพื้นที่และกำหนดพิกัดพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ณ บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโภชน์

(Visited 98 times, 1 visits today)