โคกหนองนา โมเดล

เข้าชม 14 ครั้ง

@nongphai 2020
15/10/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ ออกตรวจพื้นที่และกำหนดพิกัดพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ณ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโภชน์

(Visited 14 times, 1 visits today)