กองทุนหมู่บ้าน

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองม่วงไข่ มี 6 ตำบล ดังนี้                                                                                                                            ตำบลตำหนักธรรม                                                                                                                                                                                        ตำบลแม่คำมี                                                                                                                                                                                                ตำบลหนองม่วงไข่                                                                                                                                                                                        ตำบลน้ำรัด                                                                                                                                                                                                    ตำบลวังหลวง                                                                                                                                                                                              ตำบลทุ่งแค้ว                                                                                                                                                                                         

(Visited 51 times, 1 visits today)