ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมใจ  ทองจริ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่

       วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ หัว [...]

อ่านต่อ