🪷 พช.หนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล

🪷 พช.หนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล
⛳️วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 2 ตำบล น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
🎯โดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม
🌳โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทาสีบริเวณรั้วด้านหน้าโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
🗜การจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่ เมืองงาม

🐯ทีมงานสารสนเทศ//สพอ.หนองม่วงไข่//จังหวัดแพร่ รายงาน🐯

(Visited 6 times, 1 visits today)