🚩โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นตู้กับข้าวให้แก่ข้าราชการและประชาชน อำเภอหนองม่วงไข่🚩

🚩โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นตู้กับข้าวให้แก่ข้าราชการและประชาชน อำเภอหนองม่วงไข่🚩

🔸วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญพัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ,นพร.
🔸 ลงพื้นที่ดูแลแปลงผักสวนครัว ทำการถอนหญ้า และปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นตู้กับข้าวให้แก่ข้าราชการและประชาชน อำเภอหนองม่วงไข่ นำผักสวนครัวไปประกอบอาหารต่อไป
🔸ณ แปลงผักสวนครัวที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

📢สพอ.หนองม่วงไข่ // จ.แพร่ //รายงาน 📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม🪴

(Visited 8 times, 1 visits today)