🚩กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่🚩

🚩กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่🚩

🔸วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 12.00น. นางนงนุช ส่วนบุญพัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ,นพร.
🔸 ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564
🔸ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

📢สพอ.หนองม่วงไข่ // จ.แพร่ //รายงาน 📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม🪴

(Visited 9 times, 1 visits today)