🚩โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 🚩

🚩โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 🚩

🔸วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และนางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นพร.,ทีมช่าง อบต.
🔸ดำเนินการติดตาม การขุดหนองโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) จำนวน 1 แปลง ณ บ้านหนองน้ำรัด หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
🔸และดำเนินการส่องกล้องวัดระดับและระยะการขุดหนองโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบยุทธศาสตร์) จำนวน 1 แปลง ณ บ้านรัตนปัญญา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

📢สพอ.หนองม่วงไข่//จ.แพร่ //รายงาน📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม🪴

(Visited 9 times, 1 visits today)