🚩ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2564🚩

🚩ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2564🚩

🔸วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่
🔸ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2564
🔸พร้อมกันนี้ ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ คือ นางภูษิตา คำร้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
🔸โดยมีนายปานศร ภมรคนธ์ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในการประชุมฯ
🔸ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

📢 สพอ.หนองม่วงไข่//จังหวัดแพร่// รายงาน 📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม 🪴

(Visited 8 times, 1 visits today)