🚩กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย🚩

🚩กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย🚩

🔸วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญพัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่
🔸ร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ณ วัดหนองม่วงไข่ ม.3 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่จ.แพร่

📢สพอ.หนองม่วงไข่// จังหวัดแพร่//รายงาน📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม🪴

(Visited 6 times, 1 visits today)