ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมีนายปานศร ภมรคนธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม่วงไข่เป็นประธานการประชุม

(Visited 25 times, 1 visits today)