“โคก หนอง นา โมเดล” โมเดล 30 ตารางวา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน รับฟังการประชุม Conference การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โมเดล 30 ตารางวา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 56 times, 1 visits today)