ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลต้นแบบ จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ไม้จากปลัดราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา ปลัดอำเภออำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 36 times, 1 visits today)