ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองม่วงไข่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมีนางธนินจิตรา ศุภศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 27 times, 1 visits today)