รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่4/2563

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ติดตามการรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ผ่านทางระบบ TV. พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 7 times, 1 visits today)