ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมฯในเดือนพฤษภาคม

1 พฤษภาคม 2563 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมฯในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 17 times, 1 visits today)