ขอพรปลัดอำเภออาวุสโสอำเภอหนองม่วงไข่ เนื่องในวาระะปีใหม่เมือง 2563

1 พฤษภาคม 2563 2563 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายปานศร ภมรคนธ์ ปลัดอำเภออาวุสโสอำเภอหนองม่วงไข่ เนื่องในวาระะปีใหม่เมือง 2563

(Visited 29 times, 1 visits today)