ขอพรจากนายอำเภอหนองม่วงไข่ เนื่องในวาระะปีใหม่เมือง 2563

28 เมษายน 2563 นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เนื่องในวาระะปีใหม่เมือง 2563

(Visited 55 times, 1 visits today)