@หนองม่วงไข่@ อำเภอหนองม่วงไข่รวมใจสู้ไวรัสโคโรน่า(COVID -19)

@หนองม่วงไข่@ อำเภอหนองม่วงไข่รวมใจสู้ไวรัสโคโรน่า(COVID -19)นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากทีมวิทยากรของสาธารณสุขอำเภอ และทีมวิทยากรที่ทำการปกครองอำเภอ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เพื่อนำไปเผยแพร่ขยายผล โดยมีนายปานศร ภมรคนธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธาน

(Visited 30 times, 1 visits today)