อำเภอหนองม่วงไข่พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@หนองม่วงไข่@ อำเภอหนองม่วงไข่พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้นายปานศร ภมรคนธ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่เป็นเลขานุการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองม่วงไข่ โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 โครงการเป็นเงิน 300,000 บาท

(Visited 9 times, 1 visits today)