@หนองม่วงไข่@ การลงนามเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ

@หนองม่วงไข่@ การลงนามเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ ระหว่างนายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวฉวี ปีย์อาทิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 4 times, 1 visits today)