บ้านพิมสาร ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 2 times, 1 visits today)