บ้านตำหนักธรรม ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตำหนักธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

(Visited 4 times, 1 visits today)