บ้านพิมสาร สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 11 times, 1 visits today)