บ้านพิมสาร ทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 13 times, 1 visits today)