บ้านย่านยาวเหนือ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านย่านยาวเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 4 times, 1 visits today)