บ้านทุ่งทอง จัดอบรมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวฉวี ปีย์อาทิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดอบรมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีนางมยุเรศ​ แสงคำมา​ ตำแหน่ง​ ครู​กศน.ตำบล วิทยากรจาก กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางบ้านบ้านทุ่งทองหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 6 times, 1 visits today)