บ้านย่านยาวเหนือ จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านย่านยาวเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

(Visited 5 times, 1 visits today)