บ้านทุ่งทอง จัดอบรมจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวฉวี ปีย์อาทิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดอบรมจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายโดยมีนางมยุเรศ​ แสงคำมา​ ตำแหน่ง​ ครู​กศน.ตำบล วิทยากรจาก กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางบ้านบ้านทุ่งทองหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่

(Visited 4 times, 1 visits today)