เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 และจัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่
🔅เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 และจัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่ 📣

(Visited 17 times, 1 visits today)