เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 และจัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ