ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองม่วงไข่

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองม่วงไข่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 8 ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองม่วงไข่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 11 times, 1 visits today)