ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 3 กันยายน 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมาย นางศรีพรรณ ธูปบูชา ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2562 และดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 21 times, 1 visits today)