ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงปฏิบัติงานภาคสนาม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่
ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแพร่ โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ นางดวงธิดา อำนาจผูก ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินฯ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 14 times, 1 visits today)