ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองม่วงไข่

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการน้อมนำทำความดี ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับอำเภอ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ