ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด (โซนที่ 1) ประจำปี 2562

ข่าวที่ 144/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 🔅สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดแพร่

ข่าวที่ 141/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 🔅นายชัยยะ ศรีช [...]

อ่านต่อ