ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่

ข่าวที่ 162/2562
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอหนองม่วงไข่ นายอำเภอหนองม่วงไข่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนบ้านวังหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ และคณะ ในการสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 126 times, 1 visits today)