ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 5/2562

ข่าวที่ 154/2562
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 10 times, 1 visits today)