ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่

ข่าวที่ 162/2562 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายชัยยะ ศรีชัย [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 5/2562

ข่าวที่ 154/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชัย [...]

อ่านต่อ