ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น

ข่าวที่ 132/2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 🔅นายชัยยะ ศรีชั [...]

อ่านต่อ