ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอหนองม่วงไข่

ข่าวที่ 86/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอหนองม่วงไข่ นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณลานส่งเสริมสุขภาพข้างบ้านพักนายอำเภออำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@ สถานีข่าว พช. CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 138 times, 2 visits today)