ข่าวที่ 81/2562
วันที่ 6 เมษายน 2562
นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี บ้านช้างทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
@ สถานีข่าว พช. CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 45 times, 1 visits today)