ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข่าวที่ 82/2562
วันที่ 10 เมษายน 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวังหลวง ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
🔅พร้อมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการวาดภาพสองมือจากครูนคร บุญญาสัย
🔅โดยมีนายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@ สถานีข่าว พช. CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 30 times, 1 visits today)